Miljö

Vårt miljömål är att anstränga miljön så lite som möjligt, vilket vi eftersträvar genom att:

  • Fortsätta vår egen uppföljning av och åtgärda miljöeffekterna i samband med vår verksamhet
  • Optimering av vårt val av material, råvaror och energi konsumtion så de är skonsammare för miljön
  • Vara aktiv vid våra val av produkter och tjänster till mer miljöorienterade samarbetspartner

Vi är anslutna till Byggvarubedömningen som tillhandhåller information om miljöbedömda varor.